Một số thay đổi về việc đăng kiểm xe ô tô áp dụng từ ngày 01/10/2021

Từ ngày 01/10/2021, chủ phương tiện đi đăng kiểm xe ô tô không phải xuất trình chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm dân sự xe. Việc đăng ký ô tô kinh doanh vận tải cũng có những thay đổi đáng chú ý.

Không phải xuất trình bảo hiểm khi đi đăng kiểm xe ô tô

Theo Thông tư 16/2021/TT-BGTVT (có hiệu lực từ 1/10/2021), chủ xe khi làm thủ tục kiểm định ô tô lần đầu hay định kỳ sẽ không phải xuất trình giấy chứng nhận bảo hiểm ô tô. Như vậy, người đi đăng kiểm xe ô tô sẽ cắt giảm được một số giấy tờ và thủ tục nhất định trong mọi trường hợp đăng kiểm.

Như vậy, đối với xe đăng kiểm lần đầu, thủ tục sẽ gồm: Giấy đăng ký xe (bản chính, bản biên nhận hoặc bản hẹn ngày cấp); bản sao Phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng với xe sản xuất trong nước; bản chính giấy chứng nhận kiểm định cải tạo với xe mới cải tạo.

Trong khi đó, xe đăng kiểm định kỳ thủ tục đăng kiểm ô tô cần chuẩn bị  Giấy đăng ký xe (bản chính, bản biên nhận hoặc giấy hẹn), bản chính giấy chứng nhận kiểm định cải tạo xe với xe mới cải tạo.

Các trường hợp không phải lập hồ sơ phương tiện từ 10/2021

Cũng từ 1/10/2021, một điểm mới trong thay đổi đăng kiểm ô tô là việc bổ sung thêm trường hợp không cần lập hồ sơ phương tiện, cụ thể:

– Xe ô tô bị cảnh báo do quá hạn giải quyết vi phạm hành chính giao thông theo Chương trình Quản lý kiểm định.

– Xe ô tô đang trong quá trình hoàn thiện hồ sơ chuyển vùng.

– Xe ô tô đã được cấp Giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường dành cho xe cơ giới cải tạo

– Xe ô tô mới sản xuất và lắp ráp đã có Phiếu kiểm tra xuất xưởng

– Xe ô tô  nhập khẩu đã có Giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường.

– Xe ô tô xuất khẩu đã được cấp Giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường (trường hợp không có giấy này phải có tài liệu của nhà sản xuất).

– Xe ô tô di chuyển cho mục đích thử nghiệm, nghiên cứu trước khi thực hiện chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường trong sản xuất, lắp ráp.

Những thay đổi khi đi đăng kiểm xe ô tô kinh doanh vận tải

Điều chỉnh liên quan đến chu kỳ kiểm định ô tô

Chu kỳ kiểm định của xe ô tô các loại đến 9 chỗ có thời gian sản xuất dưới 5 năm tham gia kinh doanh vận tải hành khách được điều chỉnh từ mốc 18 tháng lên tới 24 tháng (chu kỳ đầu) và từ 06 tháng lên tới 12 tháng (các chu kỳ tiếp theo).

Xe ô tô sản xuất trên 5 năm thực hiện kinh doanh vận tải hành khách, chu kỳ đăng kiểm định kỳ không thay đổi là 6 tháng/lần.

Ngoài ra, đối với những xe ô tô vận tải hành khách dưới 9 chỗ có cải tạo, thời gian đăng kiểm cũng  được giữ nguyên là 12 tháng với chu kỳ đầu và 6 tháng với các chu kỳ tiếp theo.

Thay đổi về khai báo kinh doanh vận tải

Chủ xe ô tô kinh doanh vận tải phải khai báo về các hoạt động vào Phiếu theo dõi hồ sơ theo mẫu tại phụ lục I ban kèm theo Thông tư 16/2021/TT-BGTVT.

Màu tem kiểm định cho xe kinh doanh vận tải

Xe ô tô kinh doanh vận tải sau khi kiểm định đảm bảo các tiêu chuẩn chất lượng được dán Tem kiểm định có nền màu vàng. Trong khi các loại xe ô tô không kinh doanh vận tải được dán tem có nền màu xanh để phân biệt.

 

.Thay dổi đăng kiểm ô tô từ 1/10/2021 bạn cần lưu ý - 1

Các loại tem hoặc giấy kiểm định do các đơn vị đăng kiểm đã cấp cho xe ô tô trước ngày 1.10.2021 vẫn có giá trị cho đến hết thời hạn đăng kiểm ô tô hiệu lực.

 

Bình luận trên Facebook